0265-435.112      0265-435.113
  saulia@cjmures.ro

Lacurile, de origine antropică, dispuse continuu în lungul pârâului Şesu, că o suprafaţă ocupată de oglinda apei de cca 80 ha. Funcţia principală a lacurilor este cea piscicolă, subordonat cea de agrement. În zona lacurilor funcţionează Campingul turistic Şăulia (motel, căsuţe din lemn, bază sportivă), unde se poate practica pescuitul sportiv şi de unde se pot organiza drumeţii în Pădurea Zaului.