Raport final al examenului de promovare in grad profesional