PV de constatare a derularii etapei prcedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune