Proces verbal de constatare a incheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune de catre preemptori in dosarul nr.1 din 12.03.2021