Anunt elaborare PH privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a devizului general pentru lucrarea de extindere retelei de distributie apa