TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ
ŞEDINŢE ALE CONSILIULUI LOCAL

  2017
Procesul verbal al şedinţei din 20.10.2017
Ultima actualizare
15.11.2017
COMUNA ŞĂULIA
PAGINA WEB A PRIMĂRIEI COMUNEI ŞĂULIA
JUDEŢUL MUREŞ

Telefon: 0265-435113 Fax: 0265-435112 E-mail: saulia@cjmures.ro 
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro