RAPOARTE ANUALE PRIVIND TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ  

Raportul privind transparenţa decizională 2010
Ultima actualizare
04.12.2019
COMUNA ŞĂULIA
PAGINA WEB A PRIMĂRIEI COMUNEI ŞĂULIA
JUDEŢUL MUREŞ

Telefon: 0265-435113 Fax: 0265-435112 E-mail: saulia@cjmures.ro 
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro