INFORMAŢII PUBLICE

Legislaţie
LISTA FUNCTIILOR CARE INTRA IN CATEGORIA PERSONALULUI PLATIT DIN FONDURI PUBLICE LA UAT COMUNA SAULIA
- Bugetul local : 2019  2018  2017  2014  2013  2012  2011 
Darea de seamă contabilă
- Declaraţii de avere :     2019  2018  2015  2012   2011  2010
- Declaraţii de interese : 2019 2018  2015  2012   2011  2010
- Raportul anual privind accesul la informaţii publice ( Legea 544/2001 ):
               -  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010   2011

Raport anual privind starea economica, sociala si de mediu - 2018

Ultima actualizare
27.01.2020
COMUNA ŞĂULIA
PAGINA WEB A PRIMĂRIEI COMUNEI ŞĂULIA
JUDEŢUL MUREŞ

Telefon: 0265-435113 Fax: 0265-435112 E-mail: saulia@cjmures.ro 
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro