TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ

Hotărâri ale consiliului local 2017 - 2019
Hotărâri ale consiliului local 2014 - 2016
Hotărâri ale consiliului local 2011 - 2013
Dispoziţii ale primarului 
Proiecte de hotărâri ale consiliului local
Şedinţe ale de consiliului local
- Şedinţe publice:
        - Anunţ privind organizarea şedinţei publice 
        - Minuta şedinţei publice 
- Rapoarte anuale privind transparenţa decizională ( Legea 52/2003 ):
        - 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  2011 2010     
- Proiectul bugetului local pentru anul 2011
- Registrul datoriei publice : 2016
- Registrul garanţiilor locale : 2016
- Programul de investiţii publice al comunei 
Rapoarte de activitate ale consilierilor locali
Plan Local de Actiune Romi - 25.04.2019
Ultima actualizare
27.01.2020
COMUNA ŞĂULIA
PAGINA WEB A PRIMĂRIEI COMUNEI ŞĂULIA
JUDEŢUL MUREŞ

Telefon: 0265-435113 Fax: 0265-435112 E-mail: saulia@cjmures.ro 
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro