COMPONENŢA NOMINALĂ
A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ŞĂULIA
    
Ultima actualizare
27.01.2020
COMISIILE DE SPECIALITATE
ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ŞĂULIA

Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism
Runcan Violeta Torica - presedinte
Turc Ioan Emil - secretar
Duma Ioan - membru
Cojocnean Angel Ioan - membru
Ober Indrei - membru

Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, protectie copii
Urzica Maria Sanda Doina - presedinte
Madarasan Gheorghe Ovidiu - secretar
Mirza Vasile - membru

Comisia juridica si de disciplina, protectie mediu si urbanism
Socaciu Dumitru - presedinte
Campean Ioan - secretar
Boca Ana Maria - membru

Numele şi prenumele
BOCA ANA MARIA
CÂMPEAN IOAN
COJOCNEAN ANGEL IOAN
DUMA IOAN
MADARAŞAN GHEORGHE OVIDIU
MIRZA VASILE
RUNCAN VIOLETA TORICA
SOCACIU DUMITRU
TURC IOAN EMIL
URZICA MARIA SANDA DOINA
OBER INDREI
Calitatea
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local

Apartenenţa politică
PNL
PSD
PSD
PSD
PNL
AS.PARTIDA ROMILOR PRO EUROPA
PSD
PSD
PSD
PSD
PNL
COMUNA ŞĂULIA
PAGINA WEB A PRIMĂRIEI COMUNEI ŞĂULIA
JUDEŢUL MUREŞ

Telefon: 0265-435113 Fax: 0265-435112 E-mail: saulia@cjmures.ro 
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro