Procedura de sistem : pdf sau doc

COMUNA ŞĂULIA
- SCURTĂ PREZENTARE -


Istoric: Comuna Şăulia a fost atestată documentar în secolul XIV. Primele menţiuni documentare despre comuna Şăulia  datează din anul 1377. Comuna apare de-a lungul secolelor sub diferite nume, de la ”Pass Sauly” în 1377 la „Mezo Saly” în 1854 şi în final Şăulia de Câmpie.

Localizare: Comuna Şăulia este situată în partea de nord-vest a judeţului Mureş, pe DJ 152A, la 36 km faţă de municipiul Tg. Mureş şi 32 km faţă de oraşul Luduş, la intersecţia drumurilor juteţene Tîrgu Mureş - Band cu Luduş - Sărmaşu, în zona Colinelor Comlodului, subzona Cîmpia Sărmaşului, pe râul Bologa, în locul unde Pîrîul de Cîmpie primeşte apele Pîrîului Şesu. Din punct de vedere administrativ comuna Şăulia se învecinează în nord cu comuna Miheşu de Cîmpie, în est şi nord-est cu comuna Pogăceaua, în vest şi sud-vest cu comuna Zau de Cîmpie, în sud-est cu comuna Grebenişu de Cîmpie.

Relief: Relieful comunei este relativ uniform, fiind într-un stadiu avansat de "îmbatrânire". Altitudinea maxima de pe teritoriul comunei este de 516 m (Dl. Leorinta), cea minimă este de 264 m, relieful comunei având o energie de relief de peste 250 m, însa acest aspect se sesizeaza numai în zona Padurea.

Suprafaţă: Comuna Şăulia se întinde pe o suprafaţă de 2.625 ha teren, astfel: 780 ha în intravilanul comunei şi 1.845 ha, în extravilanul acesteia. 

Sate aparţinătoare: Comuna Şăulia are în componenţă un număr de 4 sate: Şăulia, Leorinţa-Şăulia, Măcicăşeşti şi Pădurea.

Populaţie: La recensământul populaţiei din anul 2002 au fost înregistraţi un număr de 2.117 locuitori. Structura etnică: 1.849 români, 21 maghiari, 244 ţigani, 3 ruşi-lipoveni.
 
Îndeletnicirile locuitorilor: principalele îndeletniciri ale populaţiei se regăsesc în agricultură - cultivarea cerealelor şi creşterea animalelor -, piscicultură, precum şi în industria extractivă - extracţia gazului metan.

Instituţii publice: În comuna Şăulia funcţionează un număr de 2 şcoli generale şi o grădiniţă cu program normal.

Obiective turistice: Lacurile, de origine antropică, dispuse continuu în lungul pârâului Şesu, că o suprafaţă ocupată de oglinda apei de cca 80 ha. Funcţia principală a lacurilor este cea piscicolă, subordonat - cea de agrement. În zona lacurilor funcţionează Campingul turistic Şăulia (motel, căsuţe din lemn, bază sportivă), unde se poate practica pescuitul sportiv şi de unde se pot organiza drumeţii în Pădurea Zaului.

Ultima actualizare
27.01.2020
Acasă >>
Continutul acestui site internet este protejat prin Legea dreptului de autor. Folosirea continutului ori a unor parti din acesta fara instiintarea respectiv aprobarea proprietarului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.
COMUNA ŞĂULIA
PAGINA WEB A PRIMĂRIEI COMUNEI ŞĂULIA
JUDEŢUL MUREŞ

Telefon: 0265-435113 Fax: 0265-435112 E-mail: saulia@cjmures.ro 
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro